full service busy shop

หาคน หางาน
เลขที่อ้างอิง #35932


ประเทศ-เมือง: ออสเตรเลีย ซิดนีย์

รายละเอียด:

Need lady working full service busy shop
ต้องการสาวไทย มาทำงานที่ร้าน full service ร้านยุ่งค่ะ ร้านจ่าย 30/100 เจ้าของร้านใจดี เป็นคนจีน มีในเมืองและนอกเมือง
สนใจส่งรูปมาสมัครงานได้ที่เบอร์ 0450 701 696Leave a Reply


ประกาศน่าสนใจ ดูรายการนี้ทั้งหมด